REMICRETE- SP30 /FM

فوق روان کننده با کارپذیری بالا
مطابقDIN EN 934-2:T3.1

تعریف :

REMICRETE-SP30/FM یک فوق روان کننده نسل سومی قوی بر پایه PCE و پلی اکریلات کو پلیمر است. با استفاده از این محصول در مقایسه با فوق روان کننده های مرسوم ، در صورت استفاده از سنگدانه مناسب ، می توان به یک مخلوط سیمانی بسیار همگن با اصطکاک داخلی ناچیز دست یافت. این فوق روان کننده بسیار کارا بوده و ضمن ایجاد تغییرات بسیار کم در میزان مصرف آن می توان به اسلامپ های مختلفی رسید. اسلامپ به دست آمده تا دو ساعت قابل نگهداری است. بتن تولید شده با این افزودنی به دلیل کاهش چشمگیر نسبت آب به سیمان دارای مقاومت نهایی بسیار بالاتری خواهد بود.


REMICRETE- SP10 /FM

فوق روان کننده با کارایی بالا جهت بتن خود متراکم SCC
مطابق EN 934-2:T3.1& 3.2

تعریف :

این محصول به عنوان جایگزینی برای فوق روان کننده های صنعتی به منظور استفاده در مقادیر کم به کار برده می شود.


BETOCRETE-FN

فوق روان کننده ، کاهنده آب قوی
جهت تولید بتن رئوپلاستیک
بر اساس
EN 934-2:T1 , 3.1 , 3.2
ASTM C 1017, ASTM C 494 typeF

تعریف :

BETOCRETE-FN یک کاهنده آب قوی (فوق روان کننده) است. این محصول طوری فرموله شده که جهت تولید بتن رئوپلاستیک در آب و هوای گرم مناسب است. این ماده بر پایه پلیمرهای مصنوعی و مواد غیر معدنی و دیگر افزودنی ها است که برای بهبود عملکرد بتن به کار می رود. در صورت استفاده از مواد افزودنی معدنی مخصوصاً سیلیکا فوم ، این ماده بسیار مناسب می باشد.


BETOCRETE-F 63

فوق روان کننده قوی بتن
بر اساس EN 934-2
ASTM C494 Type F

تعریف :

BETOCRETE-F 63 یک فوق روان کننده قوی برای تولید بتن با کیفیت بالا در آب و هوای گرم با روانی مناسب و مقاومت فشاری اولیه و نهایی بالا می باشد.


BETOCRETE-P10 /FM

فوق روان کننده با کارایی بالا جهت بتن خود متراکم SCC
مطابق EN 934-2:T3.1& 3.2

تعریف :

این محصول به عنوان جایگزینی برای فوق روان کننده های صنعتی به منظور استفاده در مقادیر کم به کار برده می شود.


 

BETOCRETE - F4/FM

فوق روان کننده با کارایی بالا
بر اساسDIN EN 934-2:T3.1 &3.2

تعریف :

BETOCRETE-F4/FM یک محصول فوق روان کننده جهت پایین آوردن نسبت آب به سیمان در بتن است که در شرایطی که نیاز به بتنی با روانی بالا بدون تاثیر بر زمان گیرش آن باشد ، استفاده می شود. 
این ماده باعث پخش شدن ذرات سیمان و خیس شدن بهینه آن می گردد ضمن این که از کلوخه ای شدن سیمان ممانعت می نماید.

BETOCRETE-C 16
افزودنی آب بند کننده کریستال شونده

تعریف :
BETORETE-C 16 یک افزودنی است که با مکانیسم عمل تشکیل کریستال بتن را به طور دائمی آب بند می نماید.

REMICRETE-SP 60/FM

فوق روان کننده جهت بتن های پیش ساخته
مطابق EN 934-2:T3.1& 3.2

تعریف :

REMICRETE-SP60/FM یک فوق روان کننده است که برای ساخت بتن با کارایی بالا و مقاطع بتنی پیش ساخته سازه ای فرموله شده است.