آب بندی ، ترمیم و مقاوم سازی سدها


ترمیم و بازسازی سطوح بتنی سد ها  ، سرریز و حوضچه انتظار:
ترمیم و آب بندی سازه های استراتژیک همچون سد و مواجهه با هر یک از معضلات چنین سازه هایی، مستلزم بررسی و تبادل نظر با کارشناسان خبره این امر خواهد بود . خوشبختانه در حال حاضر دانش فنی مهندسین مشاور  بسیار، بالا بوده و مسیر هموارتری پیش رو می باشد.

موضوع کاویتاسیون جریانهای گردابی و سایش در سرریز سد ها از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد . خلاء ایجاد شده در اثر عدم تسطیح ، موجب تخریب بتن خواهد گردید . اگرچه پستی بلندیهای شدید روی دیواره ها ( موازی با کف ) موجب اغتشاش جریان خواهد بود ولی این موضوع به اندازه اهمیت ناهمواری ها در اوجی و کف  نخواهد بود.لذا باید پستی و بلندی ها مطابق رویه های مصوب تسطیح گردند .

تسطیح در کلیه دیواره ها  و کف فقط در راستای جریان بوده و محور عمود به جریان نیاز به کنترل و تسطیح نخواهد داشت. محل بولتهای روی دیوار باید با ملاتهای ترمیمی مناسب اصلاح گردد . همینطور محل درز سرد، شن زدگیها و پوکیها باید تخریب و ترمیم گردد. کلیه قطعات فلزی باید از عمق مناسب بریده و تاج آ ن با ملاتهای ضد خوردگی پوشانده شده و متعاقبا" با ملاتهای تخصصی ترمیم گردد.

مقاوم سازی سطح سرریز با متریالهای مناسب طول عمر آنرا افزایش خواهد داد .

ترمیم سطوح بتنی با محصولات تخصصی شومبورگ آلمان:
اصلاح مناطق تخریب شده و یا فضاهای پوک و سست با استفاده از مصالح معمولی و یا چسب بتن از اشتباهاتی است که نتیجه ای جز شکست نخواهد داشت . ترمیم بتن فقط توسط مصالح تخصصی و تیمهای با تجربه امکان پذیر خواهد بود .

شرکت شومبورگ آلمان ، راه حل های ممتاز و با دوامی برای حفاظت و ترمیم سطوح بتنی ، ترمیم انواع ترکها ، سطوح متخلخل ، لانه زنبوری ، شن زدگی ، درزهای پله ای ، نواحی ورودی لوله ها حفره های حاصل از Core گیری ، ترمیم و پر نمودن حفره بولتها ، ترمیم اسلبهای تخریب شده و معیوب و ... ارائه نموده است.

پروسه کامل ترمیم ، شامل بررسی و تشخیص علت عیوب ، آماده سازی سطح ، تخریب و حذف نقاط پوک و سست ، اجرای لایه های محافظت و ممانعت از خوردگی آرماتورها ، اجرای پرایمر های واسط چسبندگی و نهایتاً پر کردن نواحی معیوب با ملات های ترمیمی مناسب بسته به عمق تخریب خواهد بود .

ملات های ترمیمی :  Asocret-RS , Asocret-IM , Asocret-GM/100 , Inducret-BIS 1/6 , Inducret-BIS 5/40 , Inducret-BIS 0/2  و ... محصولات شومبورگ آلمان ، از جمله مواردی هستند که در رفع معظلات و عیوب بتن توسط متخصصین پیشنهاد می گردد .

توجه : میزان مواد مورد نیاز برای ترمیم بتن به مقدار پوکیها و سایر عیوب بتن بستگی داشته و بهیچوجه قبل از تخریب نقاط سست قابل محاسبه نمی باشد .

ترمیم ترکهای سطوح بتنی:
اولین قدم در انتخاب روش ترمیم ترک شناخت آن می باشد . مسلما برخورد با ترکهای دینامیک و استاتیک متفاوت خواهد بود . ترمیم ترکهای دارای حرکت با مصالح غیر منعطف نهایتا" با شکست روبرو خواهد گردید. بنابراین باید ترکهای متحرک با انواع ماستیک (ماستیک های پلی یورتان ارجعیت دارند ) و یا مواد الاستومری اصلاح گردند . در خصوص ترکهای بدون حرکت ترمیم با مصالح تخصصی پایه سیمانی موثر خواهد بود . شرکت شومبورگ آلمان پیشنهادات بسیار ارزنده ای در این خصوص ارائه نموده است.

قدم بعدی پس از شناسایی ترکها آماده سازی می باشد . باز کردن دهانه ترکها و شکل دادن به آنها غیر از تسهیل در انجام عملیات ترمیم موجب خواهد گردید که مساحت درگیر مواد با لبه ترک افزایش یابد .

تمیز کردن و زدودن گردخاک مرحله بعدی کار خواهد بود که معمولا با فشار باد(در خصوص ماستیکها ) و فشار جت آب (در خصوص ملاتهای ترمیمی ) انجام خواهد گردید.

ادامه کار براساس دستورالعمل تولید کننده محصول انتخابی، برای اصلاح ترک انجام خواهد گردید.

آب بندی سازه بتنی با نفوذگر کریستال شونده Aquafin IC محصول شرکت شومبورگ آلمان:
سیستم پایه سیمانی Aquafin IC گزینه ای دائمی و قابل اعتماد و معتبر جهت آب بندی سازه بتنی سدها در جهت منفی و مثبت می باشد . مواد نفوذگر در تماس با آب از طریق لوله های موئینه وارد بتن شده و با آهک آزاد موجود در بتن وارد واکنش شیمیایی می شود . تشکیل کریستال های نامحلول کلیه منافذ بتن را پر نموده و با ایجاد ساختاری یکپارچه ، بتن را از عمق آب بند می نماید . امکان آب بندی فشار منفی از مشخصات منحصر بفرد این محصول می باشد . جهت متوقف نمودن نشتی های فعال از مواد آنی گیر fix 10 s و تزریق رزین پلی یورتان P1 & P4استفاده می گردد .

آب بندی، محافظت و مقاوم سازی سطح سد، سر ریز و حوضچه انتظار با پلی یوریای Nukote-st تولید کشور آمریکا :
درخصوص بهبود شرایط هیدرولیکی و مکانیکی، تنها گزینه ای که بیشترین تحمل را در خصوص ضربات و سایش را داشته و کمترین زبری سطح را دارا خواهد بود ، پلی یوریای nukote - st تولید کشور آمریکا می باشد. مقایسه نمونه این محصول با سایر نمونه ها و مشخصات کامل فنی هر یک از اجزای این پوشش مبین اختلاف فاحش آن می باشد .