آب بندی استخر ، سونا، جکوزی،روف گاردن


ترمیم و بازسازی بتن  ترمیم و بازسازی بتن آب بندی سازه هایی چون استخر، سونا و جکوزی بواسطه تغییرات دمائی و تنش های حاصله از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. نشتی از این نوع تاسیسات صدمات بسیار زیادی را به سازه و تاسیسات جانبی تحمیل می نماید. لذا با عنایت به شرایط موجود پیشنهاد های ذیل قابل اجرا خواهد بود.

سیستم دوجزئی Aquafin 2KM محصول شومبورگ آلمان:

پوشش الاستومری پایه سیمانی Aquafin-2KM ، گزینه ای قابل اعتماد و معتبر جهت آب بندی استخر ، سونا ، جکوزی ، سرویسهای بهداشتی ، روف گاردن و . .. می باشد .  در این سیستم پس از حذف لایه های سست و تسطیح سطوح ، مواد دو جزئی در چند نوبت ، به صورت یکنواخت روی کل سازه اعمال شده و لایه ای آب بند و بدون درز را ایجاد می نماید .

سیستم تک جزئی Aquafin 1K محصول شرکت شومبورگ آلمان:

در سازه های بدون ترک و تنش که خواص الاستومری از اهمیت برخوردار نمی باشد ، استفاده از Aquafin 1K پیشنهادی بسیار مناسب و مقرون به صرفه  برای آب بندی استخر ها ، آب نما ها ، کانالها و . . . به شمار می آید .   این محصول پایه سیمانی گزینه ای بسیار مناسب برای آب بندی فشار مثبت ومنفی بوده و با ایجاد لایه ای یکپارجه ، آب بندی مطمئنی را ایجاد می نماید. این روش برای سازه های که  احتمال بروز ترک وجود دارد پیشنهاد نمی گردد .

سیستم دو جزئی پلاستیکول محصول شرکت پلی گام ایران :

پوشش الاستومری آب بند پلاستیکول بر پایه بنتومن رابر، گزینه ای مقرون به صرفه  ، قابل اعتماد و معتبر جهت آب بندی استخرهای آب غیر آشامیدنی ، صنعتی و کشاورزی ، سرویسهای بهداشتی ، روف گاردن و . .. می باشد .  در این سیستم پس از حذف لایه های سست و تسطیح سطوح ، مواد دو جزئی در چند نوبت ، به صورت یکنواخت روی کل سازه اعمال شده و لایه ای آب بند و بدون درز را ایجاد می نماید.

سیستم نفوذگر کریستال شونده Aquafin IC محصول شرکت شومبورگ آلمان:

سیستم پایه سیمانی Aquafin IC گزینه ای دائمی و قابل اعتماد و معتبر جهت آب بندی استخر ها و کانالهای بتنی می باشد . مواد نفوذگر در تماس با آب از طریق لوله های موئینه وارد بتن شده و با آهک آزاد موجود در بتن وارد واکنش شیمیایی می شود . تشکیل کریستال های نامحلول کلیه منافذ بتن را پر نموده و با ایجاد ساختاری یکپارچه ، بتن را از عمق آب بند می نماید . به همین دلیل  حتی در صورتی که سازه بعد از آب بندی دچار تخریب سطحی شود  و یا به صورت خشن لایروبی گردد ، با مشکلی رو به رو نخواهد بود . استفاده از این روش برای سازه های غیر بتنی که با ملات ماسه سیمان پوشش داده شده اند و سازه های که  بروز ترک متحمل می باشد پیشنهاد نمی گردد. ترمیم سطوح متخلخل ، پوکیها و شن زدگیها با ملاتهای تخصصی شومبورگ ، همواره در این سیستم الزامی است . به همین دلیل در صورتی که سازه فاقد پوکی و تخلل غیر متعارف باشد این روش از توجیه اقتصادی بسیار بالایی برخوردار می باشد.