آب و محافظت از تصفیه خانه ها،کانال های آب و فاضلاب

ترمیم ، بازسازی و آب بندی سطوح بتنی تصفیه خانه های آب و فاضلاب

ترمیم و آب بندی سازه های استراتژیک همچون تصفیه خانه های آب و فاضلاب و مواجهه با هر یک از معضلات چنین سازه هایی مستلزم بررسی و تبادل نظر با کارشناسان خبره این امر خواهد بود . خوشبختانه در حال حاضر دانش فنی مهندسین مشاور در این بسیار بالا بوده و مسیر هموارتری پیش رو می باشد. تسطیح در کلیه دیواره ها  و کف ، محل بولتهای روی دیوار، اصلاح ترکها و ..  باید با ملاتهای ترمیمی مناسب اصلاح گردد . همینطور محل درز سرد، شن زدگیها و پوکیها باید تخریب و ترمیم گردد. کلیه قطعات فلزی باید از عمق مناسب بریده و تاج آ ن با ملاتهای ضد خوردگی پوشانده شده و متعاقبا" با ملاتهای تخصصی ترمیم گردد. آب بندی اینگونه سازه ها باید با روشهای متناسب با نوع سیال انتخاب گردد برای مثال آب بندی درهاضم بی هوازی یک تصفیه خانه فاضلاب باید با روشهای مقاوم در مقابل گازهای اسیدی انجام گردد.

ترمیم سطوح بتنی با محصولات تخصصی شومبورگ آلمان

اصلاح مناطق تخریب شده و یا فضاهای پوک و سست با استفاده از مصالح معمولی و یا چسب بتن از اشتباهاتی است که نتیجه ای جز شکست نخواهد داشت . ترمیم بتن فقط توسط مصالح تخصصی و تیمهای با تجربه امکان پذیر خواهد بود .شرکت شومبورگ آلمان ، راه حل های ممتاز و با دوامی برای حفاظت و ترمیم سطوح بتنی ، ترمیم انواع ترکها ، سطوح متخلخل ، لانه زنبوری ، شن زدگی ، درزهای پله ای ، نواحی ورودی لوله ها حفره های حاصل از Core گیری ، ترمیم و پر نمودن حفره بولتها ، ترمیم اسلبهای تخریب شده و معیوب و ... ارایه می نماید . پروسه کامل ترمیم ، شامل بررسی و تشخیص علت عیوب ، آماده سازی سطح ، تخریب و حذف نقاط پوک و سست ، اجرای لایه های محافظت و ممانعت از خوردگی آرماتورها ، اجرای پرایمر های واسط چسبندگی و نهایتاً پر کردن نواحی معیوب با ملات های ترمیمی مناسب بسته به عمق تخریب خواهد بود .

ملات های ترمیمی : Asocret-RS , Asocret-IM , Asocret-GM/100 , Inducret-BIS 1/6 , Inducret-BIS 5/40 , Inducret-BIS 0/2 و ... محصولات شومبورگ آلمان ، از جمله مواردی هستند که در رفع معظلات و عیوب بتن توسط متخصصین پیشنهاد می گردد .

توجه : میزان مواد مورد نیاز برای ترمیم بتن به مقدار پوکیها و سایر عیوب بتن بستگی داشته و بهیچوجه قبل از تخریب نقاط سست قابل محاسبه نمی باشد .

ترمیم ترکهای سطوح بتنی

روشهای مقابله با انواع ترکها متفاوت خواهد بود.  لذا اولین قدم در انتخاب روش ترمیم شناخت ترک می باشد . مسلما برخورد با ترکهای دینامیک با سایر ترکها متفاوت خواهد بود . ترمیم ترکهای دارای حرکت با مصالح غیر منعطف نهایتا" با شکست روبرو خواهد گردید. بنابراین باید ترکهای متحرک با انواع ماستیک (ماستیک های پلی یورتان ارجعیت دارند ) و یا مواد الستومری اصلاح گردند . در خصوص ترکهای بدون حرکت ترمیم با مصالح تخصصی پایه سیمانی موثر خواهد بود . شرکت شومبورگ آلمان پیشنهادات بسیار ارزنده ای در این خصوص ارائه نموده است.

قدم بعدی پس از شناسایی ترکها آماده سازی می باشد . باز کردن دهانه ترکها و شکل دادن به آنها غیر از تسهیل در انجام عملیات ترمیم موجب خواهد گردید که مساحت درگیر مواد با لبه ترک افزایش یابد . تمیز کردن و زدودن گردخاک مرحله بعدی کار خواهد بود که معمولا با فشار باد(در خصوص ماستیکها ) و فشار جت سیال (در خصوص ملاتهای ترمیمی ) انجام خواهد گردید. ادامه کار براساس دستورالعمل تولید کننده محصول انتخابی برای اصلاح ترک انجام خواهد گردید.

آب بندی سازه بتنی با نفوذگر کریستال شونده Aquafin IC محصول شرکت شومبورگ آلمان

سیستم پایه سیمانی Aquafin IC گزینه ای دائمی و قابل اعتماد و معتبر جهت آب بندی سازه بتنی تصفیه خانه ها در جهت منفی و مثبت می باشد . مواد نفوذگر در تماس با آب از طریق لوله های موئینه وارد بتن شده و با آهک آزاد موجود در بتن وارد واکنش شیمیایی می شود . تشکیل کریستال های نامحلول کلیه منافذ بتن را پر نموده و با ایجاد ساختاری یکپارچه ، بتن را از عمق آب بند می نماید . امکان آب بندی فشار منفی از مشخصات منحصر بفرد این محصول می باشد . استفاده از مواد آنی گیر fix 10 s و تزریق رزین پلی یورتان P1 & P4  جهت متوقف نمودن نشتی های فعال مورد بهره برداری قرار می گیرند . این سیستم برای هاضم های بی هوازی مناسب نمی باشد.

سیستم دوجزئی Aquafin 2KM محصول شومبورگ آلمان

پوشش الاستومری پایه سیمانی Aquafin-2KM ، گزینه ای قابل اعتماد و معتبر جهت آب بندی سازه های بتنی تصفیه خانه ها می باشد .  در این سیستم پس از حذف لایه های سست و تسطیح سطوح ، مواد دو جزئی در چند نوبت ، به صورت یکنواخت روی کل سازه اعمال شده و لایه ای آب بند و بدون درز را ایجاد می نماید .  استفاده از این سیستم در هاضم های بی هوازی پیشنهاد نمی گردد.

سیستم تک جزئی Aquafin 1K محصول شرکت شومبورگ آلمان

در سازه های بدون ترک و تنش که خواص الاستومری از اهمیت برخوردار نمی باشد ، استفاده از Aquafin 1K پیشنهادی بسیار مناسب و مقرون به صرفه  برای آب بندی تصفیه خانه ها بشمار می آید  . این محصول پایه سیمانی گزینه ای بسیار مناسب برای آب بندی فشار مثبت ومنفی بوده و با ایجاد لایه ای یکپارجه ، آب بندی مطمئنی را ایجاد می نماید. این روش برای سازه های که  احتمال بروز ترک وجود دارد و هاضم های بی هوازی پیشنهاد نمی گردد .

سیستم دو جزئی پلاستیکول محصول شرکت پلی گام ایران

پوشش الاستومری آب بند پلاستیکول بر پایه بیتومن رابر، گزینه ای مقرون به صرفه  ، قابل اعتماد و معتبر جهت آب بندی محیطهای آب و فاضلابی می باشد .  در این سیستم پس از حذف لایه های سست و تسطیح سطوح ، مواد دو جزئی در چند نوبت ، به صورت یکنواخت روی کل سازه اعمال شده و لایه ای آب بند و بدون درز را ایجاد می نماید .

سیستم کلتار اپوکسی محصول شرکت پلی گام ایران

آب بندی ، محافظت و مقاوم سازی سطح تصفیه خانه ها با پلی یورتان و پلی یوریا