آب بندی و محافظت در مقابل کج باران

در مناطقی که بارش های شدید فصلی وجود دارد معمولاً نشت آب حاصل از کج باران ها موجب تخریب نمای خارجی و خصوصاً نمای داخلی ساختمان ها می گردد. روش های قدیمی عایقکاری ،چون قیرگونی و لایه های عایق قیری پیش ساخته ( ایزوگام ) با ایرادهایی مانند عدم یکپارچگی، بروز ترک در دمای پایین و شره در دمای بالا، ضعف در اجرای روی دیواره ها، کنجها، دور دودکش ها، ناسازگاری با قوانین وزن سازه و محیط زیست روبرو می باشد. لذا با عنایت به شرایط موجود پیشنهاد های ذیل قابل اجرا خواهد بود .

سیستم دوجزئی Aquafin 2KM محصول شومبورگ آلمان:
پوشش الاستومری پایه سیمانی Aquafin-2KM ، گزینه ای قابل اعتماد و معتبر جهت آب بندی دیواره ساختمانها در مقابل کج بارانها می باشد .  در این سیستم پس از حذف لایه های سست و تسطیح سطوح ، مواد دو جزئی در چند نوبت ، به صورت یکنواخت روی کل سازه اعمال شده و لایه ای آب بند و بدون درز را ایجاد می نماید .  تنوع رنگ از مزایای منحصر بفرد این محصول می باشد.

سیستم تک جزئی Aquafin 1K محصول شرکت شومبورگ آلمان:
در سازه های بدون ترک و تنش که خواص الاستومری از اهمیت برخوردار نمی باشد ، استفاده از Aquafin 1K پیشنهادی بسیار مناسب و مقرون به صرفه  برای آب بندی در مقابل کج بارانها بشمار می آید . این روش برای سازه های که  احتمال بروز ترک وجود دارد پیشنهاد نمی گردد .

سیستم دو جزئی پلاستیکول محصول شرکت پلی گام ایران :
پوشش الاستومری آب بند پلاستیکول بر پایه بیتومن رابر، گزینه ای مقرون به صرفه  ، قابل اعتماد و معتبر جهت آب بندی در مقابل کج بارانها می باشد .  در این سیستم پس از حذف لایه های سست و تسطیح سطوح ، مواد دو جزئی در چند نوبت ، به صورت یکنواخت روی کل سازه اعمال شده و لایه ای آب بند و بدون درز را ایجاد می نماید این محصول فقط در رنگهای اخرایی و مشکی ارائه می گردد.