واتر استاپ

 

INDUFLEX-CJ 13 (واتر استاپ هیدروفیل لاستیکی)

تعریف :
INDUFLEX CJ13 نوار واتراستاپ هیدروفیل بر پایه لاستیک ولکانیزه نشده TPE بوده و برای آببندی درزهای اجرایی مناسب می باشند.

این نوارها در تماس با آب افزایش حجم می یابند و این افزایش حجم پس از ١٤ روز به حدود ٨٠٠ درصد می رسد. افزایش حجم در این نوار ٦ ساعت بعد از نفوذ آب آغاز می‏شود.

مصارف :
آببندی درزهای اجرائی در تماس دائم یا موقت با رطوبت زمین ، آبهای سطحی و ...

خواص و مزایا :
- کاهش میزان خطا نسبت به واتراستاپهای معمولی 
- نصب آسان با حداقل ریسک خطا
_تورم برگشت پذیر در مقابل آب 
- حفظ فرم حتی در دمای بالا 
- تحمل فشار آب تا ٣ بار 
- مقرون بصرفه
- غیر سمی

رنگ : نوار قرمز(صورتی)