REMITAN- BE
زود گیر بتن و شمشه

خواص و مزایا :
تسریع در پروسه هیدراسیون سیمان 
دارای تاثیر روان کنندگی و دیسپرسیون بهتر سیمان 
تراکم و فشردگی بالا 
عدم نیاز به مصرف سایر افزودنی های روان کننده بتن 
قابل مصرف در دمای پایین جهت تسریع گیرش بتن 

موارد مصرف :
بتن بدون اسلامپ ، شمشه و ملات بتنی در آب و هوای سرد

میزان مصرف :
6- 1.5  درصد وزن سیمان